top of page

Les nostres xarxes socials estan en obres/reformes.

Vols formar part del projecte?

Estem sempre oberts a conèixer persones interessades en convertir-se en sòcies. Si aquest és el teu cas, el primer pas del nostre procés és omplir un formulari per començar a conèixer-te millor. Si compartim els mateixos valors i objectius, et proposarem quedar per iniciar el procés. En cas contrari, també et contestarem. Sempre contestem, encara que potser no ho fem tan ràpid com ens agradaria.

Benvingudes a Cobarraca cohousing

Què és el cohousing?

És un tipus de cooperativa d'habitatge  que comença a Dinamarca i s'estenen després als EUA, Canadà, el nord d'Europa, Alemanya i L'Uruguai.

En estes cooperatives d'habitatge la propietat recau en la cooperativa, no en les persones que l'habiten i per tant no es poden vendre, el que permet que l'habitatge passe de ser una mercaderia a ser un dret, combatent obertament l'especulació. Des d'un principi les persones que van a conviure hauran de definir els valors que comparteixen, dissenyar els espais comuns i els privats de manera que s'adapten a la seva realitat i les seves necessitats, minimitzant la petjada ecològica.

"És un model col·lectiu que permet desenvolupar projectes de convivència socials, participatius i solidaris, impulsat per les futures persones usuàries. Un model que pot incidir en la transformació social, impulsant una economia solidària i sostenible que posa en el centre el benestar i la cura de les persones i de l'entorn". La DinamoFundació

Qui som?

Som un grup de persones de diferents edats i diverses situacions vitals, que compartim una sèrie de valors: solidaritat, respecte, tolerància, responsabilidad... compromeses en un innovador projecte de cohabitatge per a fomentar noves formes de convivència, d'ajuda mútua, de cures, a més d'optar per una economía social, solidaria i de proximitat, per aprofitar millor els recursos i reduir despesses, a més de construir entre totes un model alternatiu d'habitatge no especulatiu, inclusiu, sostenible i de propietat col·lectiva.

Què volem?

Volem:

 • Habitatges col·laboratius, en règim de cessió d'ús per a evitar l'especulació i la gentrificació.

 • De propietat col·lectiva (cooperativa) .

 • Ecològiques, xicotetes, intel·ligents i accesibles.

 • Connectades amb el barri.

 • Respectuoses amb el medi ambient.

 • Amb espais i serveis bàsics compartits.

 • Amb capacitat per a 20 ó 25 habitatges.

 • Potenciant la col·laboració i el treball en equip.

 • Fomentant relacions igualitarios entre les persones.

 • Una comunitat autogestionada, les decisions es prenen en assemblea.

 • Aprofitant els recursos i reutilitzant-los de forma ecològica i sostenible.

 • Aspirem a convertir-nos en una alternativa generalitzable. 

bottom of page